سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
سرآشپز: لیموناد رنگی

سرآشپز: لیموناد رنگی

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵158
سرآشپز: پوره گل کلم

سرآشپز: پوره گل کلم

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵138
سرآشپز: اسنک ماست

سرآشپز: اسنک ماست

يکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵137
سرآشپز: هات چاکلت فرانسوی

سرآشپز: هات چاکلت فرانسوی

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵194
سرآشپز: فلافل مکزیکی

سرآشپز: فلافل مکزیکی

يکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵208
سرآشپز: چای یخ هلو

سرآشپز: چای یخ هلو

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵125
سرآشپز: پیتزا کدو

سرآشپز: پیتزا کدو

يکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵140
سرآشپز: دونات وگان

سرآشپز: دونات وگان

يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵144