يکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
سرآشپز: لیموناد رنگی

سرآشپز: لیموناد رنگی

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵139
سرآشپز: پوره گل کلم

سرآشپز: پوره گل کلم

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵117
سرآشپز: اسنک ماست

سرآشپز: اسنک ماست

يکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵120
سرآشپز: هات چاکلت فرانسوی

سرآشپز: هات چاکلت فرانسوی

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵161
سرآشپز: فلافل مکزیکی

سرآشپز: فلافل مکزیکی

يکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵173
سرآشپز: چای یخ هلو

سرآشپز: چای یخ هلو

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵108
سرآشپز: پیتزا کدو

سرآشپز: پیتزا کدو

يکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵124
سرآشپز: دونات وگان

سرآشپز: دونات وگان

يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵125
سرآشپز: پای قارچ

سرآشپز: پای قارچ

سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵142
سرآشپز: پلو مرغ پنیری

سرآشپز: پلو مرغ پنیری

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵132