يکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
سرآشپز: دسر ماست و انار

سرآشپز: دسر ماست و انار

چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵160
سرآشپز: دسر کرپ

سرآشپز: دسر کرپ

سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵138
سرآشپز: دسر پرتقال

سرآشپز: دسر پرتقال

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴223
سرآشپز: دسر انبه

سرآشپز: دسر انبه

يکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴756
سرآشپز: دسر پرتقال

سرآشپز: دسر پرتقال

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴530
سرآشپز: دسر خربزه

سرآشپز: دسر خربزه

يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳568
سرآشپز: ارروت

سرآشپز: ارروت

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳432
سرآشپز: موس نارگیلی

سرآشپز: موس نارگیلی

يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳346
سرآشپز: پودینگ میوه

سرآشپز: پودینگ میوه

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳507
سرآشپز: یخمک انبه

سرآشپز: یخمک انبه

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳417