سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
سرآشپز: دسر ماست و انار

سرآشپز: دسر ماست و انار

چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵183
سرآشپز: دسر کرپ

سرآشپز: دسر کرپ

سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵158
سرآشپز: دسر پرتقال

سرآشپز: دسر پرتقال

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴238
سرآشپز: دسر انبه

سرآشپز: دسر انبه

يکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴815
سرآشپز: دسر پرتقال

سرآشپز: دسر پرتقال

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴557
سرآشپز: دسر خربزه

سرآشپز: دسر خربزه

يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳591
سرآشپز: ارروت

سرآشپز: ارروت

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳453
سرآشپز: موس نارگیلی

سرآشپز: موس نارگیلی

يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳366
سرآشپز: پودینگ میوه

سرآشپز: پودینگ میوه

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳538
سرآشپز: یخمک انبه

سرآشپز: یخمک انبه

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳436