شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
سرآشپز: دسر پسته

سرآشپز: دسر پسته

سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶37
سرآشپز: دسر ماست و انار

سرآشپز: دسر ماست و انار

چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵225
سرآشپز: دسر کرپ

سرآشپز: دسر کرپ

سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵183
سرآشپز: دسر پرتقال

سرآشپز: دسر پرتقال

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴258
سرآشپز: دسر انبه

سرآشپز: دسر انبه

يکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴905
سرآشپز: دسر پرتقال

سرآشپز: دسر پرتقال

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴594
سرآشپز: دسر خربزه

سرآشپز: دسر خربزه

يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳613
سرآشپز: ارروت

سرآشپز: ارروت

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳499
سرآشپز: موس نارگیلی

سرآشپز: موس نارگیلی

يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳393
سرآشپز: پودینگ میوه

سرآشپز: پودینگ میوه

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳599
سرآشپز: یخمک انبه

سرآشپز: یخمک انبه

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳464