چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
سرآشپز: استانبولی

سرآشپز: استانبولی

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵71
سرآشپز: لیموناد رنگی

سرآشپز: لیموناد رنگی

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵151
سرآشپز: پوره گل کلم

سرآشپز: پوره گل کلم

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵133
سرآشپز: اسنک ماست

سرآشپز: اسنک ماست

يکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵132
سرآشپز: هات چاکلت فرانسوی

سرآشپز: هات چاکلت فرانسوی

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵183
سرآشپز: فلافل مکزیکی

سرآشپز: فلافل مکزیکی

يکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵200
سرآشپز: چای یخ هلو

سرآشپز: چای یخ هلو

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵118
سرآشپز: پیتزا کدو

سرآشپز: پیتزا کدو

يکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵134
سرآشپز: دونات وگان

سرآشپز: دونات وگان

يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵135
سرآشپز: پای قارچ

سرآشپز: پای قارچ

سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵151