چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
سرآشپز: استانبولی

سرآشپز: استانبولی

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵71
سرآشپز: شکلات انار

سرآشپز: شکلات انار

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵102
سرآشپز: پنکیک ژاپنی

سرآشپز: پنکیک ژاپنی

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵112
سرآشپز: لیموناد رنگی

سرآشپز: لیموناد رنگی

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵151
سرآشپز: پوره گل کلم

سرآشپز: پوره گل کلم

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵133