دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
سرآشپز: استانبولی

سرآشپز: استانبولی

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵21
سرآشپز: پنکیک ژاپنی

سرآشپز: پنکیک ژاپنی

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵57
سرآشپز: لیموناد رنگی

سرآشپز: لیموناد رنگی

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵77
سرآشپز: اسنک ماست

سرآشپز: اسنک ماست

يکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵72
سرآشپز: فلافل مکزیکی

سرآشپز: فلافل مکزیکی

يکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵92
سرآشپز: چای یخ هلو

سرآشپز: چای یخ هلو

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵71
سرآشپز: پیتزا کدو

سرآشپز: پیتزا کدو

يکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵82